Hrvatski pčelarski savez

Nadzorni odbor


Nadzorni odbor je tijelo putem kojeg članovi Saveza kontroliraju rad i poslovanje Saveza. Nadzorni odbor broji 3(tri) člana koje bira Skupština iz redova izaslanika Skupštine vodeći računa o stručnosti. 

Članovi nadzornog odbora

Predsjednik / STIPAN KOVAČIĆ

Član / MAJA DRAŽIĆ

Član / KREŠO PILJAK

Galerija

Poveznice

 

Sva prava pridržana (c) 2019., Computer Service d.o.o.